Uudistuminen, joka ei pysähdy

TERVETULOA! OLETKO VALMIS ALOITTAMAAN JATKUVAN UUDISTUMISEN, JOKA EI KOSKAAN PYSÄHDY?

Me uskomme, että toimialasta riippumatta yritysten ja organisaatioiden menestymisen salaisuus piilee jatkuvassa kyvyssä uudistua. Ja tämä jatkuva uudistuminen saadaan pysyväksi, kun siinä keskiössä pidetään:

  1. Asiakas ja arvon tuottaminen.
  2. Ihminen ja hymy. Kyllä: työpaikan ja sen kulttuurin pitää saada ihmiselle hymy kasvoille.
  3. Jatkuva oppiminen, joka varmistaa sen, että organisaatiosi on nopea, ketterä ja oleelliseen keskittyvä. Aina.

Ja tämän toteuttamisen tukeminen pysyväksi ominaisuudeksi on meidän missiomme. Me voimme auttaa saamaan luotua pysyvän muutoksen ja eteenpäin vievät rakenteet tavalla, joka saa jengin hymyilemään.

Jatkuva uudistuminen on aina yhdistelmä ajattelun ja tekemisen muutosta. Ja tämä ajattelun ja tekemisen muutos perustuu aina ja väistämättä kykyyn ja rohkeuteen oppia ja toimeenpanna asioita. Ja kyky uusiutua ja kyky toimeenpanna asioita ovat koko yrityksen menestyksen ja asiakkaidensa haasteiden ratkomisen oleelliset mahdollistajat.

Me kerromme avoimesti, miten lähestymme yritysten arvontuottoa ja sitä mahdollistavaa ketteryyttä jatkuvan uudistumisen kautta, sillä juuri siten, aidolla, jatkuvan oppimisen mahdollistamalla ketteryydellä, voimme auttaa yritystäsi ja organisaatiotasi saavuttamaan koko potentiaalinsa ja maksimaalisen suorituskykynsä luomalla yrityksen oleelliset arvot sekä avaintavoitteet ja tämän kaiken yhteen nivovat sujuvan toiminnan rakenteet.

Loppujen lopuksi tavoite on saada yrityksen suorituskykyä paremmaksi ja vahvistaa organisaation kykyä ja rohkeutta ottaa vastaan jatkuva muutos. Ja tämä kaikki vielä siten, että asiakkaalle tehdyt lupaukset saadaan aina lunastettua taloudellisesti kannattavalla tavalla ja kuten sanottua: siten, että ihmiset voivat hyvin ja hymyilevät.

Sujuvuuden kolme pääperiaatetta:

    1. Asiakasarvo ohjaa uudistumista.
    2. Työkalut eivät tee ketteräksi, ajattelu tekee
    3. Jatkuva oppiminen synnyttää jatkuvaa uudistumista.

 


“You may train for a long time, but if you merely move your hands and feet and jump up and down like a puppet, learning Karate is not very different from learning a dance. You will never have reached the heart of the matter; you will have failed to grasp the quintessence of Karate.” – Gichin Funakoshi

“To win one hundred victories in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy without fighting is the highest skill.” -Sun Tsu

“Technology by itself is not the real disruptor. Being non-customer-centric is the biggest threat to any business.” – Alberto Brea

-“The Toyota style is not to create results by working hard. It is a system that says there is no limit to people’s creativity. People don’t go to Toyota to ‘work’ they go there to ‘think’.”- Taiichi Ohno

-“Jälkiteollisena aikana työ kehittyy ja tuottavuus lisääntyy oppimisen kautta. Oppiminen ei ole enää työhön valmistavaa asiaa, vaan oppiminen tapahtuu osana työtä aitojen ongelmanratkaisutilanteiden kautta.”- Esko Kilpi

“When I first began learning about the Toyota Production System, I was enamoured by the power of [one-piece flow, kanban, and other lean tools]. But along the way, experienced leaders within Toyota kept telling me that these tools and techniques were not the key. Rather the power behind TPS is a company’s management commitment to continuously invest in its people and promote a culture of continuous improvement. After studying for almost 20 years…..this is finally sinking in.”- Jeffrey Liker