Kirjoittaja-arkistot: Jori Eskolin

Sujuvuus syntyy kokonaisuuden ulostulona, ei yksittäisinä osina. Tähän liittyen pohdittavaksi ja haasteeksi luotiin hieman erilainen, vuoteen 2018 päivitetty versio niistä rakenteista, joiden varaan dynaaminen, oppiva ja älykäs yritys voisi rakentua. Tämä tuore versio näyttää tältä: Perinteisestä mallista poiketen tähän versioon lisättiin digitalisaatio. Tälle lisäykselle on yksinkertainen perustelu: harva teknologinen pyrkimys on pyrkimyksessään ymmärtää asiakasta, asiakaskokemusta, asiakaskokemuksen mahdollistavia e2e- arvovirtoja sekä hukan poistoa niin leanin ytimessä kuin digitalisaatio. Yllä olevan rakenteen taustalta löytyy pyhä kolminaisuus asiakas – ihminen – prosessi: Kun lähtee yrityksessä pohtimaan muutosta, kannattaa ensin pohtia tarkasti, mitä kukin asiakas haluaa ja mitä palvelua hän oikeasti kaipaa, miten omat prosessit virtaavat ja missä ovat oleelliset pullonkaulat, mikä on yrityksen standardi työ ylhäältä alas ja mitä tapoja ja muotoja sen toteuttamiseen kannattaa luoda. Tämän analyysin jälkeen on helppo arvioida, miten esimerkiksi ohjelmistorobotiikka tai kehittynyt analytiikka voisi sujuvoittaa arvoa tuottavaa työtä, miten robotiikan avulla voidaan varmistaa työhön vaadittavan informaation aina löytyvän…

Lue Lisää

51/51