KATA & KAIZEN – JATKUVAN OPPIMISEN RAKENNE JA KULTTUURI

KATA & KAIZEN – JATKUVAN OPPIMISEN RAKENNE JA KULTTUURI

ESPOO 18.5.2020

Alberga Business Center klo. 9:00 – 15:30

 

Olen törmännyt uskomattoman monessa firmassa siihen, että työtyytyväisyysmittauksissa osallistumisen tunteessa saadaan huonoja pisteitä (ei saa osallistua/ei saa vaikuttaa) ja että siksi työmotivaatio on heikkoa ja siksi usko parempaan tulevaisuuteen on kovilla.

Ja sitten toimenpiteet tähän liittyen ovat olleet hyvin perinteisiä: palkitaan aloitteista, pidetään hassuttelupäiviä, pyydetään ideoita, järkätään Virallisia Työryhmiä, joissa tarinoidaan ja luodaan tunnelmaa, laitetaan kuvia Instagramiin ja aletaan viestiä enemmän, miten ‘kaikki ovat tosi tärkeitä’. Ja lopputulos?

No, työtyytyväisyys vain heikkenee. Ja ihmiset kokevat tulleensa huijatuiksi ja kokevat saaneensa lupauksia, jotka petettiin, sillä nuo toimenpiteet eivät korjaa juurisyitä lainkaan ja siten ne eivät korjaa mitään pysyvästi.

Tähän auttaa yksi oleellinen asia: aloittakaa siitä, että annatte työntekijöiden omistaa oma työnsä. Antakaa heidän määritellä standardi työnsä (sillä vanhan viisauden mukaan, mitä ei ole standardoitu, ei voida kehittää). Ja antakaa tuon työn olla se perusta, joka koulutetaan myös uusille työntekijöille osana rekryprosessia (joka päättyy osaamisen varmistukseen). Antakaa ihmisten siis ihan itse vastata kysymykseen:”Miten me asiakkaalle tehdyn lupauksen teemme”.

Jos nimittäin annatte standardin työn omistajuuden tiimeille ja ihmisille, alleviivaat ihmisten kunnioitusta. Samalla myös osoitat arvostusta heidän osaamistaan kohtaan ja voit olla varma, että työ kehittyy koko ajan ja silloin kuukauden vanhaksi päässyt standardi työ olisi jo merkki ongelmasta ja siitä, että kehitys on pysähtynyt (kun se nykyään olisi merkki robustista prosessista).

Ja tuon kehittymisen ja jatkuvan oppimisen ytimestä löytyy yksi leanin kulmakivistä. Nimittäin Kaizen:

-“Continuous improvement is an external force, and Kaizen is an internal force. New equipment, facilities, or other investments in methodologies might be improvements, but they are not Kaizen.

Kaizen is a process in your mind, of reviving your innate potential as a human being by developing strong willpower to break the status quo.”-

Kaizen on tuossa lainauksessa selitettynä hienosti, kauniisti ja puhtaasti: Kaizen on tapa antaa ihmiselle mahdollisuus valjastaa oma osaamisensa yhteiseen hyvään. Antakaa siis ihmisille standardi työ ja antakaa heille Kaizen – ja yhtäkkiä alkaa tapahtumaan ihmeitä, kun kehityksen pohjaksi määritelty standardi työ alkaa muuttumaan, kehittymään, ihmiset oppivat ja lopputuloksena arvoa tuottavan työn määrä maksimoituu. Ja uskokaa tai älkää, näin toimien työtyytyväisyys, laatu, sujuvuus, työturvallisuus ja ketteryys paranevat (tai näin toimien ne viimeistään syntyvät).

Tämä on se kokonaisuus, joka organisaatiosi kannattaa mahdollistaa ja johon liittyvät rakenteet kannattaa luoda osaksi päivittäistä tekemistä jokaisella organisaation tasolla:

Pyrkikää siis luomaan sellainen framework ja systeemi, joka A. mahdollistaa standardin työn toteutumisen ja omistajuuden joka tasolla, B. ylläpitää jatkuvan oppimisen toimintaa niin lyhyellä- kuin pitkällä aikavälillä joka organisaation tasolla, C. tapahtuu itsenäisten tiimien toimesta jokaisella organisaation tasolla (Kaizen) kuin yli organisaatiorajojen menevien projektien toimesta (Kaikaku).

Yksi mahdollinen kokonaiskuva kokonaisesta systeemistä ja kokonaisesta rakenteesta:

Tämän rakenteen luonnissa oleellisia taustalla vaikuttavia periaatteita ovat:

 • Ottamalla ihmiset mukaan kehitystyöhön, työn tehokkuus kasvaa.
 • Ihmisten kunnioitus kaiken toiminnan lähtökohtana.
 • Kehittämällä läpivirtausta (Key Value Streams) ja ylläpitämällä korkeaa variaatiota tuotteissa, saat enemmän ulos niin määrällisesti kuin laadullisesti ilman turhia välivarastoja. Ja asiakas kiittää.
 • Hyvällä johtamisella saadaan hyviä asioita liikkeelle.
 • Pelkkä Kaizen ei riitä, sillä pienillä askeleilla kuljetaan vain pieniä matkoja. Systeemitason ongelmat vaativat aina systeemitason korjaamista (Kaikaku, eli käytännössä aina projekteja).
 • Jatkuva oppiminen johtaa prosessin suorituskyvyn parantumiseen (eli kun kehität ja haastat ajattelua, kehität prosessia).

Tuon yo. kuvan rakenteen ‘mahdollistamisen’ lopputuloksena on aina arvovirtojen jatkuva kehittyminen, työtyytyväisyyden jatkuva parantuminen, yrityksen erinomainen taloudellinen suorituskyky sekä yrityksen koko henkilöstön jatkuva, positiivinen oppiminen niin ihmisinä kuin ammattilaisinakin.

Jotta saat luotua tämän rakenteen ja opittua sen, miten Kata & Kaizen luodaan osaksi organisaatiosi ja/tai organisaatiosi perimää, on tarjolla koulutusta toukokuussa 2020 (Espoossa).

Koulutuksen tavoite on saada koulutettavat näkemään, mitä tarkoittaa jatkuva oppiminen, miten se saadaan rakennettua pysyväksi osaksi yrityksen toimintaa ja mitä konkreettisesti tarkoittaa ihmisen kunnioitus: se on omistajuuden antamista omasta työstään ja siitä oppimisesta sekä luottamusta siihen, että näin tapahtuu. Treenin ydintarkoitus on luoda jokaiselle koulutukseen osallistuvalle ymmärrys Kaizenista ja Kaikakusta oleellisina lean-agile- periaatteina ja siitä, miten ne saadaan mahdollistettua osaksi päivittäistä tekemistä ja ajattelua.

Koulutuksen ytimessä ovat siten seuraavien teemojen ja periaatteiden mahdollistaminen:

 • Luoda ympäristö ja selkeä rakenne jatkuvalle kehitykselle ja -oppimiselle.
 • Varmistaa oikeat korjaavat sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
 • Tukea ja mahdollistaa tiimien itsenäistä kehitystyötä, standardin työn omistajuutta ja tehdä jatkuvasta oppimisesta avointa ja läpinäkyvää.
 • Läpinäkyvyys, mahdollistaminen ja siilojen purku organisaatioiden väliltä.
 • Parantaa osastojen suorituskykyä ja asiakkaalle arvoa tuottavan työn olevan kaikkien fokuksessa aina ja joka hetki.
 • Parantaa työtyytyväisyyttä, luoda ’sense of belonging’ ja kasvattaa ihmisten halua sitoutua työpaikkaansa.
 • Ongelmanratkaisutyökalujen käyttö oikeassa kohdassa oikealla tavalla (A3, 8D, DMAIC, Ishikawa, 5 x miksi, FMEA, VA/VE, Waste Walk jne.).
 • On ymmärretty muutoksen olevan alati läsnä, jolloin prosessien pitää olla ketterät ja jatkuvan oppimisen (Kaizen) sekä isompien kehityshankkeiden (Kaikaku) on oltava arkipäivää.
 • Oleellinen tavoite ei ole pyrkiä keksimään valmiita ideoita, vaan tavoite on luoda se ajattelutapa, rakenne ja kulttuuri, jossa ongelmat ovat lähtökohta ja jossa niitä prosessoidaan toimenpiteen/idean luomiseksi ja niiden tehon varmistamiseksi. Näin tapahtuu oppimista.

Lupaus tälle koulutukselle, että koulutuksen jälkeen tunnistat tavan ja muodon, jolla saat yrityksen kehityksen sekä jatkuvan oppimisen teemat kohdilleen. Koulutuksen tavoite on myös käydä läpi, miten jatkuvasta oppimisesta tehdään pysyvää ja joka ei koe hiipumista ajan kuluessa, vaan joka kasvaa ja kehittyy. Ja niin muutos ja jatkuva oppminen ovat jatkossa aina yhteisen prosessoinnin lopputulosta: ne ovat itse tehty, itse rakennettu, itse opittu ja itse oivallettu. Näin eliminoit hyvin tehokkaasti muutosvastarinnan alttiutta ja oletkin kaikelle muutokselle altis. Mahdollista tämä. Etkä sen jälkeen enää ikinä tarvitse ‘muutosjohtajuutta’, vaan johtamista, joka antaa muutoksen tapahtua.

Siksi: rakenna jatkuva oppiminen sisään organisaatioosi rakenteineen ja kulttuureineen, niin se ei vastusta muutosta, vaan tekee sitä. Joka päivä. Ja kun tämä tapahtuu ja sen ulostulo siirretään todellisuuteen, niin organisaatiosi toiminta sekä työtyytyväisyys räjähtävät ihan eri sfääreihin ja samalla luot organisaatiosi muutosalttiutta ja poistat muutosvastarintaa. Melkoisen hyvä kombinaatio, eikö vain?

Ja tämä toimii.

Avainteemat: value stream, kata, muutosalttius, resilienssi, lean-agile framework, Daily Management, leadership, lean basics, jatkuva oppiminen, ihmiset, tiimit, mahdollistaminen, strategy deployment.

Koulutus pidetään Espoossa Alberga Business Centerissä 18.5.2020 klo.9:00 – 15:30:

Kouluttajana toimii Jori Eskolin ja ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen jori.eskolin@sujuvadsgn.com. Tiedustelut numerosta 045-1145 118.

Koulutuksen hinta on 450€ + alv / osallistuja ja hintaan kuuluvat välipalat ja lounas. Ilmoittautumisen yhteydessä voi kertoa erityisruokavaliostaan, jotta saadaan asia hoidettua ajoissa. Koulutukseen mahtuu 12 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jokaiseen treeniin kuuluu itse sisällön lisäksi:

 • Kahden kuukauden tuki (Skype/f2f/sovitulla tavalla). Ajatus on tukea treenatun asian muutoksen hallintaa omassa organisaatiossaan.
 • Jokaiseen treeniin liittyen avaan Teamsiin ryhmän, jossa voi esittää myös kysymyksiä ja johon jaan teemaan kuuluvaa materiaalia käytettäväksi ja hyödynnettäväksi. Myös koulutusmateriaalin päivitykset jaan ilmaiseksi Teamsin kautta.
 • Niiden käytänteiden ja työkalujen läpikäynti, joilla treenatun teeman saa vietyä todellisuuteen omassa organisaatiossaan.

Koulutuksen tarkoitus on siten tukea niin itse substanssin oppimista kuin sen käytäntöön viemistäkin, sillä ilman jälkimmäistä itse substanssikin on miltei turhaa.

Peruutustilanteessa hinta veloitetaan täysimääräisenä, jos ilmoittautumisen peruu 10.5.2020 jälkeen (sitä ennen peruutuksen voi tehdä veloituksetta). Koulutukseen ilmoittautuneihin ollaan kaikkiin vielä yhteydessä ennen koulutusta, varmistetaan mahdolliset ruokavaliot ja lähetetään hieman taustamateriaalia tutustuttavaksi ennakkoon.

Koulutus voidaan pitää myös yrityskohtaisesti, jolloin hintana on 2500€ + alv yrityksen tiloissa (max.14 osallistujaa). Tällöin koulutuksen hintaan kuuluu myös suunnitelma ramp-upista. Tässä kohtaa suositeltavaa on myös luoda yrityksen Daily Managementin rakenne jatkuvaa oppimista tukemaan (tämä sovittava erikseen). Jos pakettiin otetaan myös kahden kuukauden aikana etänä tapahtuva viikoittainen seuranta & tuki sekä yksi päivän face-to-face- tapaaminen, on hinta silloin 3350€ + alv. Muut kulut sovitaan aina erikseen.

Ilman kykyä ja rohkeutta kokeilla ja tehdä parhaatkin ideat ovat vain ideoita. Eivät muuta. Luomalla kokeilun ja oppimisen käytänteet ja rakenteet, saat muutoksen aina maaliin. Siksi: jatkuva oppiminen, siksi Kata, siksi Kaizen, siksi Kaikaku.

 

Tervetuloa 18.5.2020!

 

 

LOPPUSAATE:

Kaizen

Translated from Japanese Kai means change, and Zen means for the better, Kaizen is an evolutionary methodology. Kaizen is the familiar kind of improvements used when it comes to Lean; it involves taking your time and effort to work through current processes. Kaizen then requires an organization to implement incremental changes to action improvement. When applied within a workforce it involves everyone, from managers to floor staff, every day and every location. Kaizen provides a structure of continuous improvement that is constantly used within an organization with minimal risk, yet producing effective results.

Kaikaku

In contrast to Kaizen, Kaikaku is a revolutionary method and is for those moments when part of implementing Lean requires the need for a more radical step change. When a problem arises that requires immediate more effective change, usually for a larger project, Kaikaku comes into play. This can be the installation of a software update that will have a large impact on the processes within an organization, quickly reducing waste within the step(s) it is associated with. The results are more immediate, yet the risk is far greater than Kaizen.

The main identifiable differences between Kaizen and Kaikaku are the size of the action taken to achieve lean, and the length of time it takes for that action to have a noticeable effect. Summarizing, Kaizen has a continuous incremental impact, while kaizen has a more radical, immediate impact. However, this does not mean you need to only select one or the other. In actual fact, Kaizen and Kaikaku work well when coupled together in synergy.

Kaikaku is often used as a precursor to implementing Kaizen in many organizations. Kaikaku breaks the standards and status quo in an organization, to increase individual’s awareness to a better level of understanding. Think back to the example of installing new software, Kaikaku is the installation of the software, while the staff training for that software, and their continuous use of it is Kaizen. Sometimes if you do not get the desired results from Kaikaku, it can take the use of continuous improvements to actually see those results become a reality. Both improvements do require a group of individuals who are vested, and believe in the organization that they are trying to improve in order to be successful.