Lean-Agile Coach

Tämä on erinomainen lainaus. Lean ja Agile eivät ole vain päätöksiä, vaan ne ovat ihmisten vuorovaikutuksessa tapahtuvaa jatkuvaa oppimista, jonka ytimestä löytyy jatkuvan muutokseen vastaaminen. Leanin ja agilen ydin on jatkuva kehitys ja jatkuva oppiminen, jossa ongelmaksi ymmärretään myös se, että uskottelee itselleen prosessiensa olevan täysin ongelmattomia.

Käytännössä kaikkien organisaatioiden toiminnasta löytyy aina jotain optimoitavaa ja jatkuvan uudistamisen kulttuurin avulla ja ohjaamana kehitettävää: suoranaisia virheitä, vajavaisista tiedoista johtuvaa odottelua ja etsimistä, ylivarastointia just-in-case, uusien tuotteiden yskivää ylösajoa, jatkuvaa keskustelua alihankkijan kanssa vaaditusta suorituskyvystä, ylityötä, tekosyitä, siirtelyä ja lukemattomia muita asioita ja tekijöitä, jotka eivät tuota lainkaan arvoa asiakkaalle. Prosessissa oleva hukka ja hortoilu aiheuttavat vain kustannuksia ja mikä pahinta: tyytymättömiä asiakkaita ja tyytymättömiä työntekijöitä.

Lean-agile- ajattelu yksinkertaisimmillaan pyrkii mahdollistamaan jatkuvan oppimisen kaikkialla, yhdessä kaikkien voimin keskittyen erityisesti siihen, mikä tuottaa asiakkaalle arvoa. Tärkeintä on luoda kulttuuri, jossa opitaan jatkuvasti, uudistutaan opitun kautta, luotetaan ihmisiin ja pidetään asiakkaista huolta. Näin toimien keskitytään arvon tuottamiseen asiakkaalle ja luot juuri ne arvovirrat ja rakenteet, jotka tämän mahdollistavat. Näin toimien ei tehdä leania, eikä agilea, vaan ollaan sellaisia.

Jos haluat Lean-Agile Coachin auttavan yritystäsi tai organisaatiotasi pitkän aikavälin muutosohjelmassa, niin se kannattaa suunnitella perustuen muutoksen perusrakenteeseen ja sen ydinteemoihin:

Lean-Agile Coachin roolina voisi olla esimerkiksi auttaa yritystä ymmärtämään yhdessä sidosryhmiensä kesken, mikä on asiakkaan kannalta katsottuna olennaista, arvoa tuottavaa tekemistä ja mikä ei ja miten nivotaan yhteen teoria ja filosofia osaksi tekemisen käytäntöjä sekä toteutusta.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää meidän tarjoamistamme palveluista ja haluat saada hyvän oivalluksen siitä, miten käynnistetään muutos organisaatiossasi juuri nyt ja luodaan ketterä, jatkuvasti oppiva, asiakaskeskeinen uudistumiskyky, niin soita numeroon 045-1145 118 tai ota yhteyttä ao. lomakkeella ja aloita uudistus, joka ei pysähdy.

Ota yhteyttä Yhteydenottolomake